Upozornění
Tento program a jeho dokumentace jsou chráněny podle zákona
č.121/2000 Sb. v platném znění.

                       LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

       mezi konečným uživatelem e-shopu ES free verze
     (včetně doplňků, pluginů a instalací k tomuto produktu)
                               a
                    autorem Michal Pospíšil
                        (IČO:697 49 787)

1. Elektronický internetový obchod včetně všech doplňků, dále
  jen eshop, je důševním vlastnictvím autora
  -----
  Michal pospíšil
  Nádražní 710
  76811, Chropyně
  Česká republika
  -----

2. Autor Vám tímto licenčním ujednáním dává nevýhradní souhlas
  provozovat eshop na libovolném serveru sítě internet, a to
  pod jedinečným licenčním číslem, které obdržíte po registraci
  eshopu.
  Demo eshopu (free verze) lze ke komerčním i nekomerčním účelům
  používat pouze za těchto podmínek:

  a) Ve spodní části každé veřejně přístupné stránky eshopu je
     zobrazena informace o autorských právech (copyright) autora
     scriptů, viz bod 1 licenčních podmínek, s uvedením odkazu
     na WWW stránky eshopu (http://eshop.i-mesto.com)
  b) V levém sloupci každé veřejně přístupné stránky nebo kdekoli
     na viditelném místě stránky je umístěna grafická reklama
     velikosti minimálně 50x50 pixelů, odkazující formou
     URL odkazu na domovské stránky eshopu
     (http://eshop.i-mesto.com)

3. Eshop se stejným licenčním číslem je zakázáno provozovat na
  více jak jedné IP adrese, serveru, doméně a URL.

4. Autor Vám tímto licenčním ujednáním dává nevýhradní souhlas
  kopírovat a zálohovat eshop na libovolná média, pouze však pro
  potřeby vlastní zálohy či pozdější aktualizace.

5. Autor Vám tímto licenčním ujednáním striktně zapovídá jakýmkoli
  způsobem upravovat, pozměňovat a zasahovat do kodu php stránek
  eshopu bez souhlasu autora, s vyjjímkou změn souborů k tomu
  určených skrze administrační prostředí eshopu.

6. Eshop a jeho součásti je bez výslovného souhlasu autora
  zakázáno šířit, kopírovat a nabízet k dalšímu prodeji,
  s vyjjímkou uvedenou v bodě 4 tohoto ujednání.

7. Bez licenčního čísla, nebo pod neplatným licenčním číslem
  je užívání a provoz eshopu zakázán.

8. Autor není zodpovědný za škody vzniklé konečnému uživateli
  nebo třetí straně vlivem provozu, užívání, nebo chybného
  nastavení eshopu.

9. Toto licenční ujednání se sjednává na dobu neurčitou.

Porušením licenčních podmínek se konečný uživatel eshopu
vystavuje riziku právního postihu!!

                     -------------------

          Bližší informace na domovských stránkách

                  http://eshop.i-mesto.com

                        nebo emailu:

                     eshop@i-mesto.com


HOMEPAGE: http://www.i-mesto.com/eshop/